Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Εξάμηνο: 1

Περιγραφή

Feedback, Stability analysis (poles and zeros), frequency compensation, BJT based amplifiers, Biasing and stability analysis of BJT based Operational Amplifiers (OpAmps), differential amplifier design, Current sources and voltage reference circuitries, DC Coupling Amplifiers, Operational Amplifiers, Operational Amplifiers based circuitries (Amplifiers, Followers, Filters), Basic design methodologies of BJT based architectures (TTL, ECL), CMOS Analog design ( basics), CMOS OpAmps Design, Phase locked Loop (PLL), δ (delta) modulation, Receiver Chain - RF Design Basics *(LNA, VCO, Mixer and IF stage basics)

Διδάσκοντες

Θ. Λαόπουλος, Θ. Νούλης

Βιβλία

  1. author 1, "book A"

<< Πίσω