Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Εξάμηνο: 2

Περιγραφή

ΒΑΣΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Σχεδίαση βασικών πυλών CMOS, Συνδυαστική λογική, πολυπλέκτες, καταχωρητές, μνήμες, Τεχνικές σχεδίασης: λογική τρανζίστορ διέλευσης, NORA, domino, Στρατηγικές ρολογιού, Χαρακτηρισμός των κυκλωμάτων και εκτίμηση της απόδοσης, Διασυνδέσεις, Αξιοπιστία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, προστασία ESD.
ΦΥΣΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (LAYOUT) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: Διαδικασία και κανόνες σχεδίασης, Χρήση βιβλιοθηκών δομικών στοιχείων, Έλεγχος και επαλήθευση των κανόνων σχεδίασης, Προσομοίωση φυσικής σχεδίασης, Οικονομική πλευρά της σχεδίασης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: σχεδίαση σε επίπεδο τρανζίστορ (full custom), σχεδίαση θάλασσας πυλών (sea of gates), σχεδίαση τυποποιημένων κυττάρων (standard cells), FPGA, Βελτιστοποίηση φυσικής σχεδίασης για υψηλότερη απόδοση, Ασκήσεις σχεδίασης μασκών (layouts).
ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Καθρέπτες ρεύματος, κυκλώματα πόλωσης, πηγές ρεύματος.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ: Αναλυτική σχεδίαση κυκλώματος Τελεστικού Ενισχυτή CMOS, Αντιστάθμιση και συχνοτική απόκριση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ: Μάσκες δομικών στοιχείων (τρανζίστορ, αντιστάσεις πυκνωτές), Έλεγχος απολύτων τιμών, Επίδραση της θερμοκρασίας, Τεχνικές ταιριάσματος των δομικών στοιχείων, Παρασιτικά φαινόμενα, Προστασίες από το latch-up, Προστασία εισόδων, Κανόνες σχεδίασης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ: Βασικές αρχές σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε φυσικό επίπεδο με υπολογιστή. Εκπαίδευση στη χρήση του ειδικού λογισμικού CADENCE (από τον προσομοιωτή μέχρι και τη φυσική σχεδίαση και τους καθιερωμένους ελέγχους πριν την κατασκευή).
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ: Σχεδίαση σε φυσικό επίπεδο ενός αναλογικού κυκλώματος (full custom).
Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές.

Διδάσκοντες

Σ. Σίσκος

<< Πίσω