Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων

Εξάμηνο: 3

Περιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ : Κυκλώματα τάσης αναφοράς (bandgap) και αναφορά ρεύματος, ενισχυτής folded cascode, ειδικές τεχνικές σχεδίασης για χαμηλή κατανάλωση, χαμηλή τάση τροφοδοσίας, χαμηλό θόρυβο, σταθεροποιητής τάσης.
ΕΝΕΡΓΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Βασική δομή τελεστικού ενισχυτή διαγωγιμότητας (ΟΤΑ), Βασικές δομές μεταφορέων ρεύματος (Current conveyors), Βασικά κυκλώματα με χρήση ΟΤΑ και CCII (ολοκληρωτές, εξομοιωτές επαγωγών κ.λ.π.).
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ: Τεχνικές σχεδίασης φίλτρων ανώτερης τάξης, Βασικές δομές ενεργών RC φίλτρων.
ΔΟΜΕΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ: Φίλτρα διαγωγιμότητας-πυκνωτή (ΟΤΑ-C φίλτρα), Φίλτρα με χρήση μεταφορέων ρεύματος (CCII φίλτρα).
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Φίλτρα διακοπτόμενου πυκνωτή, Φίλτρα διακοπτόμενου ρεύματος, Μελέτη παραμέτρων για πραγματοποίηση ως ολοκληρωμένα κυκλώματα.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ: Φίλτρα στο πεδίο λογαρίθμου (log-domain filters), Φίλτρα στο πεδίο τετραγωνικής ρίζας (square-root filters).

Διδάσκοντες

Σ. Σίσκος

<< Πίσω