Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εξάμηνο: 5
Κωδικός μαθήματος: ΗΤ0501

Περιγραφή

Εισαγωγή στις μετρήσεις των επιδόσεων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Κυκλώματα Διόδων. Διακοπτικά κυκλώματα με Διπολικά Transistor επαφής (BJT). Ενισχυτές με Διπολικά Transistors. Γραμμικά και μη-γραμμικά κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές (Ενισχυτές, Ενεργά Φίλτρα, Συγκριτές, Γεννήτριες Παλμών).

Διδάσκοντες

Θ. Λαόπουλος, Σ. Νικολαίδης, Σ. Σίσκος, Σ. Γούδος
Ε. Νικολαίδης, Φ. Ζησόπουλος

Βιβλία

  1. Γ. Θεοδωρίδης, Κ. Κοσματόπουλος, Θ. Λαόπουλος, Σ. Νικολαίδης, Κ. Παπαθανασίου, Σ. Σίσκος, "Εργαστηριακές ασκήσεις Ηλεκτρονικής"

<< Πίσω