Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Εξάμηνο: 7
Κωδικός μαθήματος: HT0208

Περιγραφή

Ενισχυτικές συνδεσμολογίες με διπολικά τρανζίστορ (BJTs), Πόλωση και σταθερότητα ενισχυτών με BJTs, Κυκλώματα πηγών ρεύματος και τάσεων αναφοράς, Ενισχυτές συνεχούς ζεύξης, Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.), Κυκλώματα με Τ.Ε., Βασικές τεχνολογίες σχεδίασης κυκλωμάτων με BJTs (TTL, ECL).

Διδάσκοντες

Θ. Λαόπουλος, Θ. Νούλης

Βιβλία

  1. Sedra Smith, "Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα, τόμος Β, εκδόσεις Παπασωτηρίου"
  2. R. Jaeger, "Μικροηλεκτρονική, τόμος Β, εκδόσεις Τζιόλα"

<< Πίσω