Ψηφιακά Συστήματα

Εξάμηνο: 7
Κωδικός μαθήματος: HY0201

Περιγραφή

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα, Δυαδικοί αριθμοί, Μετατροπές αριθμών μεταξύ συστημάτων, Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί, Δυαδικοί κώδικες.
Άλγεβρα Boole και λογικές πύλες, Ορισμός, Βασικά θεωρήματα και ιδιότητες, Συναρτήσεις Boole, Κανονικές και πρότυπες μορφές, Ψηφιακές λογικές πύλες.
Ελαχιστοποίηση σε επίπεδο πυλών, Η μέθοδος του χάρτη, Συνθήκες αδιάφορου τιμής, Υλοποίηση με πύλες NAND και NOR, Συνάρτηση αποκλειστικού OR.
Συνδυαστική λογική, Διαδικασία ανάλυσης, Διαδικασία σχεδιασμού, Αθροιστής, Συγκριτές μεγέθους, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Πύλες τριών καταστάσεων. Σύγχρονη ακολουθιακή λογική, Στοιχεία μνήμης, Φλιπ-φλοπ, Ανάλυση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων, Διαδικασία σχεδιασμού σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων.
Καταχωρητές και μετρητές, Καταχωρητές ολίσθησης, Μετρητές ριπής, Σύγχρονοι μετρητές, Μετρητές δακτυλίου. Μνήμη RAM, Ανίχνευση και διόρθωση λαθών, Μνήμη ROM, Συσκευές προγραμματίσιμης λογικής.

Διδάσκοντες

Σ. Νικολαίδης

Βιβλία

  1. Moris Mano, Michael Ciletti, "Ψηφιακή Σχεδίαση, 5η έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2014"
  2. John F. Wakerly, "Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές & Πρακτικές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2002"
  3. Μ. Ρουμελιώτης, Σ. Ι. Σουραβλάς, "Ψηφιακή Σχεδίαση: Αρχές & Εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013"

<< Πίσω