Προσωπικο

ΕΕΔΙΠ ΙΙ / ΠΔ 407

Ζησόπουλος ΦώτιοςΕΕΔΙΠ ΙΙΒιογραφικό ΣημείωμαEmail:zfotis@auth.grΤΗΛ: +30 2310 998067
Νικολαΐδης ΕμμανουήλΕΕΔΙΠ ΙΙΒιογραφικό ΣημείωμαEmail:mnikolai@physics.auth.grΤΗΛ: +30 2310 998012
Παππάς ΗλίαςΠΔ 407Βιογραφικό ΣημείωμαEmail:ilpap@auth.grΤΗΛ: +30 2310 998774