Διεθνεις Συνεργασιες (Επιλεγμένες) • “Development and Control of a Flexible Robotic Wing for Underwater Applications”, ΕΛΚΕ#81592, πρόγραμμα Ελληνο-Ισπανικής συνεργασίας, Θ. Λαόπουλος, 2006 - 2008, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “Instruction Parameters Analysis for power modeling of embedded microprocessors”, ΕΛΚΕ#81366 Πρόγραμμα Ελληνο-Ουκρανικής συνεργασίας, Θ. Λαόπουλος, 2005 - 2007, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος διασύνδεσης για την φασματοσκοπία ακτίνων-Χ που προορίζεται για διαστημικές εφαρμογές”, Σ. Σίσκος, 2003 - 2005
 • "Intelligent monitoring system for explosive and dangerous gases based on multi-parameter sensors", ΕΛΚΕ#10014, Πρόγραμμα Ελληνο-Πολωνικής συνεργασίας, Θ. Λαόπουλος, 2001 - 2004, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “Μελέτη και σχεδιασμός μιας βιβλιοθήκης αναλογικών κυκλωμάτων χαμηλής τάσης για εφαρμογές σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές”, Σ. Σίσκος, 2000 - 2002
 • "Development of an intelligent sensing instrumentation structure", ΕΛΚΕ#7933, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας τεσσάρων εργαστηρίων από πανεπιστήμια της Ελλάδας, Ιταλίας, Ουκρανίας, Λευκορωσίας., Θ. Λαόπουλος, 1998 - 2001, Χρηματοδοτήθηκε από: INTAS / E.U.

 • “Σχεδίαση κυκλώματος ελέγχου της λειτουργίας μιας μικροαντλίας”, Θ. Λαόπουλος, 1997 - 1999
 • "Design and development of power supply circuitry for a micro pump of a microfluidic control system for biomedical applications", ΕΛΚΕ#1829, Πρόγραμμα Ελληνο-Ισπανικής συνεργασίας, Θ. Λαόπουλος, 1997 - 1999, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “In vivo δοσιμετρία στην ακτινοθεραπεία με τη χρήση ανιχνευτών MOSFET”, Σ. Σίσκος, 1996 - 1997
 • “Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ελέγχου και προστασίας διακοπτών ισχύος”, Σ. Σίσκος, 1992 - 1993
 • “Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ελέγχου και προστασίας διακοπτών ισχύος”, Κ. Καρύμπακας, 1990 - 1991
 • Μακρόχρονη ερευνητική συνεργασία για την έρευνα και την τεχνολογία, με το εργαστήριο Laboratoire d'Automatique et d'Architecture des Systemes (L.A.A.S.) du CNRS, (Toulouse, France), στα πλαίσια της Eλληνογαλλικής διμερούς συνεργασίας για την έρευνα και την τεχνολογία καθώς και με το Eργαστήριο LCMM του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.
 • “Jordan Europe Wide Enhanced research Links in ICT”, (JEWEL), Coordination and Support action, FP7-INCO-2010-6, No 266507, Σ. Νικολαΐδης, 11/2010 - 10/2013, Χρηματοδοτήθηκε από: EE

 • “Architectures and Methodologies for Dynamic Reconfigurable Logic” (AMDREL), IST-2001-34379, Σ. Σίσκος, 3/2002 - 2005, Χρηματοδοτήθηκε από: EE

 • “Energy Aware System-on-Chip Design of the Hiperland/2 standard” (EASY), IST-2000-30093, Σ. Νικολαΐδης, 9/2001 - 2/2005, Χρηματοδοτήθηκε από: EE