Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Εξάμηνο: 3

Περιγραφή

Στοιχεία προγραμματιζόμενης λογικής: FPGAs. Δομή, Αρχιτεκτονική, Μεθοδολογία σχεδιασμού, Προσομοίωση, Προγραμματισμός, Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων σε προγραμματιζόμενη λογική. Εργαστηριακές ασκήσεις: Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων (συνδυαστικών και ακολουθιακών, κλπ. με χρήση FPGAs).
Ανάπτυξη εφαρμογών μικροελεκτών: Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές, τρόπος επικοινωνίας, περιφερειακές μονάδες-αισθητήρες, διασύνδεση συστημάτων. Εργαστηριακές ασκήσεις: Υλοποίηση αλγορίθμων σε συμβολική γλώσσα (Assembly) και σε Embedded C.

Διδάσκοντες

Σ. Νικολαίδης
Κ. Σιώζιος
Δ. Πορλιδάς

Βιβλία

  1. Xilinx, "ISE In-Depth Tutorial"
  2. Xilinx, "Spartan 3E FPGA Starter Kit Board User Guide, 2011"
  3. Pong P. Chu, "FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx Spartan-3 Version, John Wiley & Sons, 2008"
  4. ATMEL, "AVR ATMEGA16 Datasheet"

<< Πίσω