Προπτυχιακά Μαθήματα

Τίτλος Εξάμηνο Τύπος
Ηλεκτρονική4Υ
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής5Υ
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα7ΥΚ
Ψηφιακά Συστήματα7Κ
Μικροηλεκτρονική7Κ
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων7Κ
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών8Κ
Ηλεκτρονικά Συστήματα Μετρήσεων8Κ
Υ: Υποχρεωτικό, Κ: Κατεύθυνσης, Γ: Γενικής επιλογής, ΥΚ: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης