Εθνικα Προγραμματα (Επιλεγμένες) • "Εργαλείο συνεχούς μεταβολής του μεγέθους των τρανζίστορ για τη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων νανοκλίμακας", (NANOTRIM), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ, κωδ. 11ΣΥΝ_5_719, Σ. Νικολαΐδης, 10/2013 - 6/2015, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “Τεχνική υποστήριξη τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων των νερών στα ορυχεία Πεδίου Αμυνταίου και Κυρίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας”, ΕΛΚΕ#90395, Θ. Λαόπουλος, 2013 - 2014, Χρηματοδοτήθηκε από: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

 • “Σχεδίαση και ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/MMIC ολοκληρωμένου κυκλώματος στην Ε-band και σε τεχνολογία CMOS για εφαρμογές ραδιοδικτύων κορμού κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικά δίκτυα του μέλλοντος”, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ, Σ. Σίσκος, 2013 - 2015, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “Τεχνική υποστήριξη καλής λειτουργίας και συντήρηση των σταθμών μέτρησης ποιότητας των νερών στα ορυχεία Καρδιάς και Νοτίου του ΛΚΔΜ”, ΕΛΚΕ#86991, Θ. Λαόπουλος, 2011 - 2014, Χρηματοδοτήθηκε από: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

 • “Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεματικού δικτύου σταθμών μέτρησης-καταγραφής παραμέτρων των νερών των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας”, ΕΛΚΕ#84722, Θ. Λαόπουλος, 2009 - 2013, Χρηματοδοτήθηκε από: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

 • «Στοιχεία Μικροηλεκτρονικής για Lab-On-Chip Όργανα Μοριακών Αναλύσεων για Γενετικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές», ΜΙΚΡΟ2-49/Ε-ΙΙ-Γ, Σ. Νικολαΐδης, 11/2009 - 12/2012, Χρηματοδοτήθηκε από: ΥΠΑΝ (Corallia)

 • “Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των δικτύων παρακολούθησης της ηφαιστειακής δραστηριότητας και του Ηφαιστειολογικού Μουσείου στην περιοχή της Νισύρου", ΕΛΚΕ#84725, Θ. Λαόπουλος, 2009 - 2011, Χρηματοδοτήθηκε από: Δήμος Νισύρου

 • “Μικροκυματική Ραδιοζεύξη Επόμενης Γενιάς (Next Generation Millimeter Wave Backhaul Radio” (NexGenMiliWave), XX, Σ. Σίσκος, 2009 - 2011, Χρηματοδοτήθηκε από: ΥΠΑΝ (Corallia)

 • "Ερευνητικό έργο με στόχο την ανάπτυξη καινοτομικών έξυπνων αισθητήρων και δικτύων αυτόνομων αισθητήρων (MEMSENSE)", XX, Σ. Σίσκος, 2009 - 2011, Χρηματοδοτήθηκε από: ΥΠΑΝ (Corallia)

 • «Σχεδιασμός ενός κυκλώματος βρόχου κλειδώματος φάσης (PLL) για εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων», Συμβόλαιο με τη Helic S.A., Σ. Σίσκος, 2008 - 2009
 • “Μελέτη-εγκατάσταση ηλεκτρονικού σταθμού καταγραφής των μεταβολών της θερμοκρασίας εδάφους στην περιοχή της Νισύρου”, ΕΛΚΕ#84050, Θ. Λαόπουλος, 2008, Χρηματοδοτήθηκε από: Δήμος Νισύρου

 • «Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού βέλτιστων επεξεργαστών ειδικού σκοπού», ΠΕΝΕΔ’03, Σ. Νικολαΐδης, 11/2005 - 11/2008, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “Ανάπτυξη τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων των νερών των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας”, ΕΛΚΕ#81730, Θ. Λαόπουλος, 2007 - 2010, Χρηματοδοτήθηκε από: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

 • “Συντήρηση-Τεκμηρίωση και Μελέτες Επικαιροποίησης του Συστήματος Μέτρησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στον Ποταμό Νέστο”, ΕΛΚΕ#83295, Θ. Λαόπουλος, 2007 - 2009, Χρηματοδοτήθηκε από: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

 • «Μελέτη της κατασκευής ενός δοσιμέτρου ακτινοβολίας», Συμβόλαιο με την εταιρία TRAD, Τουλούζη, Γαλλία, Σ. Σίσκος, 2006 - 2007
 • «Προετοιμασία και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού», Σ. Νικολαΐδης, 7/2003, Χρηματοδοτήθηκε από: ΙΝΤΡΑΚΟΜ

 • “Development of a special purpose piezo-resistive pressure sensor for flow measurement applications”, IMPACT HPRI-1999-00059, Σ. Σίσκος, 2002-2003, Χρηματοδοτήθηκε από: EΕ

 • «Ασύρματες συνδρομητικές συνδέσεις δικτύου πρόσβασης προηγμένων υπηρεσιών υλοποιημένες με συστήματα-σε-πυρίτιο (ΜΙΛΙ-Α, Ασύρματο μίλι)», ΠΕΠΕΡ 2000 ΦΑΣΗ Α – ΦΑΣΗ Β, Σ. Νικολαΐδης, 6/2002 - 12/2002, 6/2004 - 6/2005, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • «Μεθοδολογία διαχείρισης μνήμης για πραγματικού χρόνου και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος ενσωματωμένα συστήματα πολυμέσων», ΠΕΝΕΔ’99, ΕΔ501, Σ. Νικολαΐδης, 2/2000 - 9/2001, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • “Development of an integrated MOS dosemeter for low dose measurements”, IMPACT HPRI-1999-00059, Σ. Σίσκος, 2000-2001, Χρηματοδοτήθηκε από: ΕΕ

 • Σχεδίαση ολοκληρωμένου κυκλώματος ειδικής εφαρμογής (ASIC) για επεξεργασία σήματος έξυπνων αισθητήρων πίεσης (Smart sensors), ΠΕΝΕΔ 95, Σ. Σίσκος, 1996, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ

 • Σχεδίαση αναλογικών CMOS ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για βιομηχανική οργανολογία και μετρήσεις, ΠΕΝΕΔ 91, Κ. Καρύμπακας, 1994 - 1995, Χρηματοδοτήθηκε από: ΓΓΕΤ