Ενσωματωμένα Συστήματα

Εξάμηνο: 2

Περιγραφή

Εισαγωγή στα Ενσωματωμένα Συστήματα, Σχεδιαστικές προκλήσεις, Μετρικές σχεδιασμού, Τεχνολογία επεξεργαστών, Τεχνολογία σχεδιασμού, Επεξεργαστές γενικού σκοπού: Διαδρομή δεδομένων, Μονάδα ελέγχου, Αναπτυξιακό περιβάλλον, Ροή σχεδιασμού και εργαλεία, Δοκιμή και αποσφαλμάτωση.
Περιφερειακά: Timers, Μετρητές, Watchdog timer, UART, PWM, Ελεγκτής LCD, Ελεγκτής πληκτρολογίου, Ελεγκτής βηματικού κινητήρα, Μετατροπείς ADC.
Μνήμη: Τύποι μνημών, Σύνθεση συστήματος μνήμης, Ιεραρχία μνήμης και κρυφή μνήμη, Προηγμένες μνήμες
Διεπαφή: Αρχές επικοινωνίας και πρωτοκόλλων, Διεπαφές μικροεπεξεργαστών, Διακοπές, DMA, Διαιτησία, Ασύρματη επικοινωνία, Ανίχνευση και διόρθωση λαθών, Σειριακά και Παράλληλα πρωτόκολλα, Ασύρματα πρωτόκολλα.
Παράδειγμα ψηφιακής κάμερας: Εισαγωγή στην τεχνολογία απλής ψηφιακής κάμερας, Προδιαγραφές, Σχεδιασμός, Υλοποίηση.
Εξάσκηση στο σχεδιασμό ενσωματωμένων Συστημάτων. Παρουσίαση εργαλείου EDK της Xilinx

Διδάσκοντες

Σ. Νικολαίδης

Βιβλία

  1. Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded System Design: A unified hardware/software introduction, John Wiley & Sons Inc., 2002"
  2. Xilinx, "EDK Concepts, Tools, and Techniques: A hands-on guide to effective embedded system design, 2011"
  3. Richard Zurawski, "Embedded Systems Handbook, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009"

<< Πίσω