Μικροηλεκτρονική

Εξάμηνο: 7
Κωδικός μαθήματος: HT0204

Περιγραφή

Τεχνολογία κατασκευής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Ο.Κ.).
Κατασκευή παθητικών και ενεργών ηλεκτρονικών στοιχείων στα Ο.Κ.
Σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής Ο.Κ.
Σχεδιασμός βασικών ψηφιακών δομικών στοιχείων τεχνολογίας MOS.
Σχεδιασμός βασικών αναλογικών κυκλωμάτων.
Κανόνες και μεθοδολογίες σχεδίασης.

Διδάσκοντες

Σ. Σίσκος

Βιβλία

  1. Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic, "Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα: Μία Σχεδιαστική Προσέγγιση, 2η έκδοση"
  2. N. Weste, K. Eshragian, "Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS VLSI, Παπασωτηρίου"

<< Πίσω