Έρευνα

Αναλογικά και μικτά αναλογικά/ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

- Κυκλώματα χαμηλής τάσης και χαμηλής κατανάλωσης
- Σχεδιασμός κυκλωμάτων υψηλών συχνοτήτων
- Αναλογικά κυκλώματα επεξεργασίας σήματος
- Κυκλώματα διασύνδεσης με αισθητήρες
- Κυκλώματα συγκομιδής ενέργειας από το περιβάλλον και κυκλώματα διαχείρισης ισχύος

Ψηφιακά Κυκλώματα και Συστήματα

- Σχεδιασμός κυκλωμάτων και συστημάτων υψηλής ταχύτητας και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
- Υλοποιήσεις σε FPGA
- Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας/βίντεο
- Μοντελοποίηση λειτουργίας βασικών δομών CMOS
- Μοντελοποίηση κατανάλωσης ισχύος συστημάτων